Ikgaondernemen

‘Ik ga ondernemen’ staat voor doelgericht werken, zelfstandigheid, innovatief vermogen en commercieel denken. Bij ROC A12 staat de beroepspraktijk dicht naast het beroepsonderwijs. Het afstemmen van theorie en praktijk speelt daarbij een belangrijke rol. Met het digitale platform ‘ikgaondernemen’ leren studenten wat er omgaat in ‘hun’ branche en de branches weten wat er speelt bij de studenten van ROC A12. Het bereidt studenten voor om een succesvolle stap te maken van ondernemend talent naar volwassen ondernemerschap.

Praktijkspecialisme
De filosofie achter ‘Ik ga ondernemen’: ‘haal de praktijk naar de school en de school naar de praktijk’. Studenten komen zo direct in contact met specialisten. Er worden gerichte masterclasses gegeven en studenten leren online.

ROCA12 Unicef


Wat

Doelgericht werken, zelfstandigheid, innovatief vermogen en commercieel denken zijn slechts enkele elementen uit het ‘DNA’ van de ondernemer.

De student leert tijdens de module wat er zoal komt kijken om een onderneming te starten en te runnen. Denk ook aan de vraag van een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) wat er komt kijken om zijn kwaliteiten aan de man te brengen? Welke zaken spelen er als je met personeel te maken krijgt, met concurrentie, groei, banken, accountants.

Kortom, Ikgaondernemen bereidt de student voor om een succesvolle stap te maken van ondernemend talent naar volwassen ondernemerschap.

Maar wat is het nou precies?
ikgaondernemen is een digitaal platform, waarbinnen studenten digitaal kunnen leren, de beleving van ondernemen naar de ‘werkelijke’ wereld wordt gehaald, er intensieve betrokkenheid is vanuit de (lokale) ondernemers en er een directe schakel wordt gemaakt tussen de lesstof en de praktijk.

Mbo

Verbinding zoeken tussen theorie en praktijk, dat is wat ROC A12 belangrijk vindt in zijn mbo-opleidingen. Het is de basis van onze module Ikgaondernemen. In deze officieel gecertificeerde module maken studenten kennis met het ondernemerschap. Ondernemers uit de regio geven masterclasses die aansluiten bij het domein van de studenten. Daarnaast leren studenten alles over het opzetten en voeren van een onderneming op de online leeromgeving van Ikgaondernemen. Ervaren docenten staan hen hierin bij. Ook lokale ondernemers zijn aangesloten op de online omgeving. Studenten kunnen zo hun kennis toetsen aan de praktijk.

Bij de ontwikkeling van de CE Ondernemerschap is de ‘ZZP’er’ als uitgangspunt genomen. Wat heeft een startende ‘zelfstandige zonder personeel’ nodig om zijn onderneming de eerste belangrijke jaren te laten bestaan en groeien? Dit basispakket is beschreven in zeven zogenoemde werkprocessen. Er wordt formatief en summatief getoetst, waarbij er een eindassesment/panelgesprek plaatsvindt.

Het resultaat?
Behalve een goed ondernemersplan krijgen studenten met het volgen van de module Ikgaondernemen de tools in handen om op ondernemende wijze door te groeien van mbo naar hbo. Of om direct een succesvolle stap te zetten van mbo naar volwassen ondernemerschap.

 

Vmbo

Talent voor ondernemen zit al jong in je. Daarom gaat de module Ikgaondernemen niet alleen van start op het mbo, maar ook op het vmbo.

In deze officieel gecertificeerde module maken vmbo-leerlingen kennis met het ondernemerschap. Ondernemers uit de regio geven masterclasses die aansluiten bij de opleidingssector van de leerlingen.

Daarnaast leren vmbo-leerlingen alles over het opzetten en voeren van een onderneming op de online leeromgeving van Ikgaondernemen.
Ervaren docenten staan hen hierin bij. Ook lokale ondernemers zijn aangesloten op de online omgeving.
Leerlingen kunnen zo hun kennis toetsen aan de praktijk.

Het resultaat?
Leerlingen krijgen met het volgen van de module Ikgaondernemen de tools in handen om op ondernemende wijze door te groeien naar het mbo. Om van daaruit de stap te zetten naar het hbo óf om direct te gaan ondernemen.

 

Proces

Certificaat Certificeerbare Eenheid Ondernemen
Met het certificaat CE-ondernemen als basis is er begonnen om met onderwijsexperts (docenten van ROC A12) inhoudelijke invulling te geven aan het onderwijs. Een hele klus. De CE-Ondernemerschap bestaat uit zeven werkprocessen, uitgewerkt in competenties, kennis en vaardigheden. Geen volledige beroepsopleiding dus, maar wel een ‘plus’ met arbeidsmarktrelevantie. De deelnemers met de CE Ondernemerschap op zak hebben zeker een streepje voor op de arbeidsmarkt!

ROC A12 vind het belangrijk om als katalysator te kunnen functioneren voor de toekomst van studenten. Een vliegende start te geven, zogezegd. Zij weten wat zij interessant vinden en waar de verdieping kan worden gezocht. Tijdens het ontwikkelen van het onderwijsprogramma en het technische deel (verzorgd door Paragin) hebben studenten van de opleiding Commerciële Dienstverlening in Velp deelgenomen aan de pilot. Met de feedback die zij gaven tijdens het werken met het platform en in de evaluatie, wordt de gebruiksvriendelijkheid en de belevingswereld aangepast op de wensen van studenten.

Innovatief
Het platform is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten:
de praktijk naar de school en de school naar de praktijk halen. Ondernemen is een basishouding: net even meer doen dan standaard van je wordt gevraagd.

Door het samenbrengen van theorie en praktijk, de dialoog tussen onderwijs, leerlingen en ondernemers, het online leren (ondersteund met reguliere lessen) is er een innovatief platform ontwikkeld.

Expertpanel
Ondernemen vanuit een vak; ‘niet iedere goede fietsenmaker is een goede ondernemer’. Om studenten te laten zien wat ondernemen inhoudt is in het platform gewerkt aan het opbouwen van een expertpanel. Dit expertpanel zijn ondernemers uit diverse werkvelden. De experts beantwoorden (digitaal) vragen en geven in de klas een masterclass over uiteenlopende onderwerpen.

Doorlopende leerlijn: po – vmbo – mbo – hbo

Een ondernemende houding gaat verder dan het goed ‘doen’ van je huiswerk. Het gaat net een stapje verder. Daarom heeft ROC A12 de ambitie om met vmbo en hbo scholen in de omgeving de verbinding te maken voor deze module. En met succes.

 

VMBO
Het Titus Brandsma (Arentheem College) is dit schooljaar ook begonnen met het ontwikkelen van de module op vmbo niveau. Zij hebben daarvoor goed gekeken naar het materiaal dat al was ontwikkeld voor het MBO om zo een goede aansluiting te kunnen maken.

‘De opdrachten voor mijn leerlingen worden echt gaaf!’ Marc Kingma van het Titus Brandsma: ‘mijn leerlingen willen juist leuke opdrachten. Vanuit onderwijs willen we dat het leerzaam is. We hebben de vorm gevonden om de combinatie te maken. Binnen het platform van Ikgaondernemen beschikken we over een vrije ruimte. Aan de invulling van deze vrije ruimte hebben we nu hard gewerkt. Onze invulling kan als basis dienen voor andere vmbo scholen.

Zo ontstaat er een basis binnen de vrije ruimte. Immers, ieder vmbo school kent zijn/haar leerlingen het beste. Wanneer er onderdelen/opdrachten goed werken binnen een school is er alle ruimte om dit een plaats te geven binnen het platform. Sterker nog, wanneer het goed werkt is er de mogelijkheid het beschikbaar te maken voor alle deelnemende scholen met één druk op de knop. Zo blijft content behouden. Dat is geweldig!’

Contact

Bent u na het doorlezen van onze site enthousiast geworden?

Wilt u weten wat ikgaondernemen voor uw ROC of vmbo school kan betekenen?

Wilt u zich aanmelden als vakspecifieke expert?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Henk-Paul Hegeman

Henk-Paul Hegeman, projectleider
06- 5373 6361
henkpaul@ikgaondernemen.com

We kijken uit naar uw bericht.


    Blijf vrijblijvend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door u aan te melden voor onze nieuwsbrief:


    Volg ons
     


    Back to Top