Kickoff “Ikgaondernemen Ede” is een feit!

mbo CE Ondernemen kickoff Ede

Ede ce ondernemen Ikgaondernemen

Het project Ikgaondernemen is nu ook van start gegaan op de locatie Ede. Begin september werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het startschol gegeven aan de dertien ondernemende studenten en hun ouders.

Alan Geensen (Organisatieadviseur voor stichting Binnenstadsmanagement Ede) sprak over het belang van de relatie onderwijs en bedrijf en wat dit voor het centrum van Ede kan betekenen. Kritische vragen leidden tot een interessante discussie!

Hans Zomer (aanjager van het CVJO hield een inspirerend betoog over het ruimte geven aan ondernemend talent door te denken vanuit pijn en verlangen.

Als derde spreker was Martin Kraaijenvanger (accountmanager Economie voor de Gemeente Ede) aan het woord. Gemeente Ede ziet het belang van ondernemerschap en ondernemendheid als stimulator voor kansen voor de toekomst. Op verschillende manieren stimuleert Gemeente Ede dan ook het ondernemerschap.

Laatste spreker was Henk-Paul Hegeman (projectadviseur Ondernemerschap). Zijn motto: “Uitdragen van Ondernemerschap en ondernemendheid start door een eerste gedragsverandering bij jezelf!” Tevens ondersteunt hij het belang van binnenhalen van kennis en kunde vanuit het bedrijfsleven binnen het onderwijs. Maar onderschrijft ook het belang van het naar buiten treden van studenten en docenten richting het bedrijfsleven.

De inspirerende en feestelijke bijeenkomst werd – zoals bij goed ondernemerschap gebruikelijk – afgesloten met een netwerkborrel.

Posted on september 26, 2014 in Nieuws

Share the Story

Back to Top