Docenten positief over ’Ikgaondernemen’

docent ikgaondernemen ceondernemen
“Het gaat nu echt gebeuren”, zegt Henk-Paul Hegeman enthousiast. “Het bruist en het tintelt.” Henk-Paul Hegeman is projectleider van ‘Ikgaondernemen’ dat studenten op ROC A12 opleidt voor het CEO, Certificaat Ondernemen. Studenten volgen een aparte module waarin ze worden voorbereid op het ondernemerschap. Vorig jaar zijn in Velp en Veenendaal enkele pilots gehouden. De ervaringen zijn zo positief dat het project op ROC A12 in Velp, vmbo Titus Brandsma Velp en vmbo CSV in Veenendaal van start gaat.”
Docent Wim Meurs in Velp is vorig jaar gestart met een gecombineerde groep Junior accountmanager en Marketingmanager. Hij is erg enthousiast over de mogelijkheden van het programma. Vooral door de digitale opzet, waardoor alle lesstof via de computer wordt verwerkt.
“Het programma biedt erg veel mogelijkheden voor studenten en zzp-ers. Iedereen kan in zijn eigen tempo het programma doorlopen. Begeleiders zijn flexibel in het klaarzetten van de verschillende onderdelen van het ondernemingsplan. Je kunt ook erg makkelijk bepaalde stukken theorie behandelen of uitdiepen en studenten extra oefenstof geven. Fijn is ook dat je naast het standaardprogramma extra modules toe kunt voegen voor studenten van andere opleidingen zoals detailhandel of toerisme.”
Zijn collega Paul de Boer geeft de module op zowel het mbo als het vmbo in Veenendaal. “Vorig jaar zijn we gestart met het vmbo. We zijn met vijftien vierdejaars leerlingen gestart. Ze hebben een aantal opdrachten gemaakt en er zijn drie gastsprekers geweest om over de praktijk te vertellen. De gastsprekers waren een heel goede aanvulling en werden als zeer positief ervaren.”
Paul de Boer ziet veel voordelen in het programma. “De module kan zeker voor het mbo een grote toegevoegde waarde hebben. Studenten zullen na deze module op een andere, realistische, manier naar hun vak kijken.” Zijn ervaring is dat veel mbo-studenten niveau 3 nog niet eerder met handel in aanraking zijn geweest. “Deze studenten hebben vaak geen enkel zicht op het werkveld waar ze in terecht gaan komen op het moment dat ze voor Handel niveau 3 hebben gekozen. In februari beginnen we met deze groep de module die we gebruiken voor het vmbo als kennismaking met het werkveld. Daarna gaan ze door met de extra module die hen opleidt voor het CEO-certificaat.”
Ook Paul de Boer ziet het gemak en de voordelen van de digitale werkwijze. “Het grootste voordeel is dat de leerstof op een gevarieerde manier wordt aangeboden. Dat nodigt studenten uit om ermee te werken. De rode draad is het ondernemingsplan. De eindtoetsen en eindproducten per onderdeel zijn direct daaraan gelinkt. Daardoor krijgen ze over een breed vlak heel veel informatie. Die krijgen ze op allerlei manieren: door verslagen, video-opnames, reclamecampagnes, begrotingen, financiële overzichten. Erg afwisselend, dus leuk én interessant om te doen.”
Gastspreker Wouter Pilon

Posted on mei 30, 2014 in Nieuws

Share the Story

Back to Top