Leerlingen optimaal voorbereiden op de toekomst, dat is de doelstelling

Vecon business School Ikgaondernemen

‘Met moeite, tijd, met aandacht, brengen we onze leerlingen naar de eindstreep van het mbo. Om vanuit daar te gaan werken of om verder te gaan leren op het hbo, wellicht. Alleen is de wereld veranderd.

In de zorg bijvoorbeeld wordt steeds meer met freelancers gewerkt. Freelancers die hun eigen bedrijfsvoering doen. De maatschappij verwacht dat ze een boekhouding voeren, facturen sturen, en hun eigen sales bedrijven. Maar we leiden ze op tot zorgmedewerker. En alles dat er bij het ondernemerschap komt kijken, daar hebben ze geen kaas van gegeten.’ aldus  Henk-Paul Hegeman, projectleider ikgaondernemen bij ROC A12.

Inspelen op behoeftes van de markt, helemaal niet zo gek
ROC A12 zag al in een vroeg stadium de veranderende behoefte in de arbeidsmarkt. Vanuit de gedachte dat leerlingen optimaal worden voorbereid op het werkende leven, was het dus nodig om goed naar ondernemerschap te kijken. En hoewel er vanuit de overheid wel werd aangegeven dat ondernemerschap een prominentere plaats verdiende binnen het onderwijs, werden daarbij in eerste instantie niet of nauwelijks richtlijnen afgegeven.

En dus startte er een innovatie traject. Samen met Marieke de Boer, strategisch marketeer COG/ ROC A12 begon de zoektocht naar het integreren van ondernemerschap binnen het onderwijs. ‘Het klinkt misschien een beetje gek, dat ik me daar mee bezig ben gaan houden,’ zegt Marieke, ‘maar het is eigenlijk heel logisch. Kijken naar de behoeftes binnen de markt en daar je onderwijs op inrichten is zou veel vanzelfsprekender moeten zijn. Zo zagen we bijvoorbeeld al heel snel dat je focussen op degenen die ook écht ondernemer willen worden een te beperkte insteek zou zijn. Ondernemendheid, ondernemend gedrag, dat is iets heel anders en voor al onze leerlingen een toegevoegde waarde.’

Ikgaondernemen Vecon

Ondernemendheid niet alleen voor het mbo
Docenten van ROC A12 hebben in de pilot fase heel hard gewerkt om het programma inhoudelijk vorm te geven. Doordat de ontwikkeling echt vanuit de docenten is gekomen en vanaf de werkvloer werd ingevuld, kwam al vrij snel de behoefte boven tafel: eigenlijk zouden we veel eerder moeten beginnen met ondernemendheid. Waarom pas wachten tot leerlingen bij ons op school zitten? Op het vmbo zou je al een verschil kunnen maken.

‘Inmiddels zijn we al weer een schooljaar verder,’ vertelt Henk-Paul, ‘en zijn er dit schooljaar vier vmbo scholen gestart met het programma. Omdat we nog aan het pionieren zijn, komt er nog wel wat werk bij kijken, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend.’

Vecon Ikgaondernemen

Vecon Business School bijeenkomst
Op de laatste Vecon Business School bijeenkomst, gehouden bij ROC A12, vertelde Wil de Beer, docent aan het Ichthus College over zijn eerste ervaringen. Veel werk, maar ook ouders die nu al teruggeven dat hun kinderen er zelfstandiger van worden. ‘En daar doen we het toch voor, een verschil maken voor jonge mensen.’ aldus Marieke.

De kracht van ikgaondernemen is de invulling vanuit de docenten aan het programma, sámen met het bedrijfsleven. Er wordt een directe verbinding gezocht met ondernemers uit de regio. Dat is wel een onderdeel wat hier en daar wat ondersteuning vraagt. Niet alle scholen of docenten zijn gewend om letterlijk de deuren open te zetten en samen te werken met ondernemers. ‘We merken ook, dat niet elke docent zich daar prettig bij voelt. Maar dat is ook logisch, zoals niet iedere docent wiskunde, Engels of economische vakken kan geven, kan ook niet elke docent zomaar ondernemerschap doceren. Daar is dus ontwikkeling en ondersteuning voor nodig.’ vertelt Marieke.

Henk-Paul: ‘Daarom hebben we ook bewust gekozen in het plenaire deel van de Vecon Business School bijeenkomst om Wil te vragen; een enorm ondernemende docent die het leuk vindt om te vertellen waar hij mee bezig is. Wij kunnen wel vertellen wat een goed idee het is, maar als een docent die een duidelijke trekkersrol heeft vervuld, in zijn element is, dan voegen we aan een dergelijke bijeenkomst echt iets toe.‘

De samenwerking met lokale bedrijven heeft ondersteuning opgeleverd van UNESCO. Omdat Ikgaondernemen ‘aansprekend is, met aandacht voor ontwikkelingen op lokale, landelijke en mondiale schaal’.

Toekomst
We focussen ons nu op de veranderingen die op stapel staan; zowel binnen het vmbo als het mbo staan we weer aan de vooravond van een herindeling van het onderwijs. Als we ondernemerschap en ondernemend gedrag goed willen borgen in het onderwijs, is nu het moment. Met de vmbo scholen die nu al met het programma werken gaan we kijken hoe het geschikt kan blijven voor de aangepaste structuur, net als in het mbo. In eerste instantie proberen we dit vorm te geven in onze eigen regio, omdat we de scholen graag goed willen helpen en ondersteunen, maar een bredere inzet behoort zeker tot de ambitie. ‘Want, waarom zou je iets wat zo mooi is alleen voor jezelf houden?’ zegt Henk-Paul.

Vecon Ikgaondernemen

Marieke: ‘Maar we zijn er nog lang niet. Het bestaande programma wordt inmiddels vertaald naar het Engels en het Duits, zodat het ook geschikt is voor internationale opleidingen. Daarnaast zijn we in gesprek met verschillende hbo instellingen om te kijken hoe we die aansluiting het beste kunnen maken. Of met de CVJO’s bijvoorbeeld. Dit zijn organisaties die startende ondernemers helpen met het opzetten van hun bedrijf. Waarom zouden we ze niet kunnen ondersteunen door scholing, waarbij je niet alleen een certificaat behaald, maar ook meteen een goed businessplan hebt geschreven, samen met de bank?’

 

Posted on november 25, 2014 in Nieuws

Share the Story

Back to Top