Overleg OCW en Ikgaondernemen!

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Henk-Paul Hegeman, projectleider Ikgaondernemen! is onlangs in gesprek gegaan met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Als projectleider Ikgaondernemen! op ROC A12 heeft Henk-Paul met diverse partijen contacten gelegd. Zoals in vorige en ook weer in deze nieuwsbrief is te lezen, zijn er meerdere gesprekken geweest met de HAN, de Rabobank en ROC A12. Zoals elders in deze nieuwsbrief is te lezen, wordt er binnenkort over een visiedocument, gesproken om deze vervolgens voor te leggen aan het ministerie van OCW.

In het te bespreken visiedocument komen vragen aan de orde over de problemen omtrent de opvolging en/of overname van kleinere ondernemingen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gezonde kleine bedrijven, denk aan eenmanszaken, uiteindelijk stoppen omdat het bedrijf geen geschikte opvolger heeft (kunnen vinden). Het zou, vilgens het ministerie van ocw, de moeite waard zijn om te onderzoeken of er mbo-studenten zijn die gekoppeld zouden kunnen worden aan deze bedrijven. Studenten zouden wellicht geïnteresseerd kunnen zijn, of raken, in bedrijfsovername.

Het ministerie kwam met twee vragen: Herkent u dit probleem en bent u bereid om met het ministerie van OCW dit onderwerp verder te verkennen?

 

Ikgaondernemen bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uit de gesprekken die Henk-Paul, ROC A12, de HAN en Rabobank hierover hebben gehouden, rolde een pilotproject voort, waarover binnenkort opnieuw met het ministerie wordt gesproken.

Posted on november 22, 2014 in Nieuws

Share the Story

Back to Top