HAN, ROC A12 de Rabobank praten over een doorlopende leerlijn

CEO HAN ROC A12

Het project Ikgaondernemen! moet een vervolg krijgen op het hbo. Dat is de vaste overtuiging van Henk-Paul Hegeman en Marieke de Boer. Donderdag 30 oktober hebben zij opnieuw een gesprek gehad op de Hogeschool Arnhem Nijmegen om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Tijdens dit gesprek is gesproken over onder meer het thema bedrijfsopvolging, maar ook over een doorlopende leerlijn ondernemerschap en ondernemendheid. Henk-Paul en Marieke blijven benadrukken dat er een goede aansluiting moet komen voor studenten van ROC A12 met IKgaondernemen op het programma van de HAN.

Henk-Paul Hegeman: “Door de MBO Raad is recent een werkgroep ondernemerschap is opgericht en de bedrijfstakgroep ondernemerschap. Deze wil het onderwerp ‘bedrijfsopvolging’ hoger op de agenda krijgen van de colleges van bestuur van (MBO) onderwijsinstellingen. Daarbij is de vraag gerezen of er ook een pilot project kan worden opgezet over bedrijfsovernames. Vanuit de module Ikgaondernemen zien wij zeker mogelijkheden om dit samen met de HAN verder vorm te geven in een pilot met behulp van een overheidssubsidie.”

overleg han roc a12
Belangstellenden voor deze pilot zijn: ROC A12, De Han, de Rabobank en City Centrum Arnhem (CCA), de belangenvereniging van ondernemers in de binnenstad van Arnhem. Momenteel overleggen deze partijen met elkaar hoe de pilot het beste vormgegeven kan worden en aan welke randvoorwaarden alle partijen moeten voldoen. De bedoeling is om uiteindelijk tot een leerlijn te komen die mogelijke overname kandidaten kan opleiden tot geschikte opvolgers. Hierbij kan worden gedacht aan een Certificaat Erkend Ondernemerschap (mbo niveau, door ikgaondernemen), aangevuld meteen Certificaat Ondernemerschap (hbo niveau, door HAN eventueel integreren in digitale platform) dat vervolgens kan worden afgesloten met een Associate Degree. Daarbij wordt gedurende het gehele traject de ondernemer ondersteund en begeleid door de Rabobank en de deelnemende onderwijsinstellingen.

De pilot kan worden onderverdeeld in vier fases: de selectie (waarbij naar zowel een onderneming met een overname- of opvolgingsvraagstuk als mogelijke opvolgers wordt gezocht ), de opleiding, waarbij de kandidaat al bij het betreffende bedrijf gaat werken in combinatie met opleiding, het examen en vervolgens de uiteindelijke overname.

Posted on november 22, 2014 in Nieuws

Share the Story

Back to Top