Proces

Certificaat Certificeerbare Eenheid Ondernemen
Met het certificaat CE-ondernemen als basis is er begonnen om met onderwijsexperts (docenten van ROC A12) inhoudelijke invulling te geven aan het onderwijs. Een hele klus. De CE-Ondernemerschap bestaat uit zeven werkprocessen, uitgewerkt in competenties, kennis en vaardigheden. Geen volledige beroepsopleiding dus, maar wel een ‘plus’ met arbeidsmarktrelevantie. De deelnemers met de CE Ondernemerschap op zak hebben zeker een streepje voor op de arbeidsmarkt!

ROC A12 vind het belangrijk om als katalysator te kunnen functioneren voor de toekomst van studenten. Een vliegende start te geven, zogezegd. Zij weten wat zij interessant vinden en waar de verdieping kan worden gezocht. Tijdens het ontwikkelen van het onderwijsprogramma en het technische deel (verzorgd door Paragin) hebben studenten van de opleiding Commerciële Dienstverlening in Velp deelgenomen aan de pilot. Met de feedback die zij gaven tijdens het werken met het platform en in de evaluatie, wordt de gebruiksvriendelijkheid en de belevingswereld aangepast op de wensen van studenten.

Innovatief
Het platform is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten:
de praktijk naar de school en de school naar de praktijk halen. Ondernemen is een basishouding: net even meer doen dan standaard van je wordt gevraagd.

Door het samenbrengen van theorie en praktijk, de dialoog tussen onderwijs, leerlingen en ondernemers, het online leren (ondersteund met reguliere lessen) is er een innovatief platform ontwikkeld.

Expertpanel
Ondernemen vanuit een vak; ‘niet iedere goede fietsenmaker is een goede ondernemer’. Om studenten te laten zien wat ondernemen inhoudt is in het platform gewerkt aan het opbouwen van een expertpanel. Dit expertpanel zijn ondernemers uit diverse werkvelden. De experts beantwoorden (digitaal) vragen en geven in de klas een masterclass over uiteenlopende onderwerpen.

Doorlopende leerlijn: po – vmbo – mbo – hbo

Een ondernemende houding gaat verder dan het goed ‘doen’ van je huiswerk. Het gaat net een stapje verder. Daarom heeft ROC A12 de ambitie om met vmbo en hbo scholen in de omgeving de verbinding te maken voor deze module. En met succes.

 

VMBO
Het Titus Brandsma (Arentheem College) is dit schooljaar ook begonnen met het ontwikkelen van de module op vmbo niveau. Zij hebben daarvoor goed gekeken naar het materiaal dat al was ontwikkeld voor het MBO om zo een goede aansluiting te kunnen maken.

‘De opdrachten voor mijn leerlingen worden echt gaaf!’ Marc Kingma van het Titus Brandsma: ‘mijn leerlingen willen juist leuke opdrachten. Vanuit onderwijs willen we dat het leerzaam is. We hebben de vorm gevonden om de combinatie te maken. Binnen het platform van Ikgaondernemen beschikken we over een vrije ruimte. Aan de invulling van deze vrije ruimte hebben we nu hard gewerkt. Onze invulling kan als basis dienen voor andere vmbo scholen.

Zo ontstaat er een basis binnen de vrije ruimte. Immers, ieder vmbo school kent zijn/haar leerlingen het beste. Wanneer er onderdelen/opdrachten goed werken binnen een school is er alle ruimte om dit een plaats te geven binnen het platform. Sterker nog, wanneer het goed werkt is er de mogelijkheid het beschikbaar te maken voor alle deelnemende scholen met één druk op de knop. Zo blijft content behouden. Dat is geweldig!’

Leave a reply

Back to Top